VI. Slovenské rastlinolekárske dni

Kde: v Nitre   Kedy: 21.10.2015