VI. Slovenské rastlinolekárske dni - spoločenský večer

Kde: v Nitre   Kedy: 20.10.2015