Slovenská rastlinolekárska spoločnosť

Č l e n   ZSVTS 

Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra
E-mail: srs@srsweb.sk
IČO: 30787351  DIČ: 2021652391      Aktuality:

 • Prezentácie a fotogaléria z IX. SRD KLIKNI TU ",
 • Finálny program IX. SRD PDF. formát SK/ENG ", PDF. formát 2 SK/ENG ",
 • IX. SRD sa uskutočnia v Nitre v dňoch 11.-12.10.2022 v hoteli Mikado
 • Motto IX. slovenských rastlinolekárskych dní je: „Kam kráčaš ochrana rastlín“ ?
 • Podrobnosti o príprave IX. SRD-,, PDF. Aktuality ",
 • Obežník - pozvánka - - ,, PDF. formát SK ", PDF. formát ENG ",
 • Zborník – Deviate rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti -
  PDF.formát ",
 • Prezentácie a fotogaléria z VIII. SRD KLIKNI TU ",
 • Finálny program VIII. SRD PDF. formát SK ",
 • VIII. SRD sa uskutočnia v Nitre v dňoch 15.-16.10.2019 v hoteli Mikado
 • Motto VIII. slovenských rastlinolekárskych dní je: „Nové výzvy v ochrane rastlín – cesta do budúcnosti“ (New challenges in plant protection – routes for the future)
 • Podrobnosti o príprave VIII. SRD-,, PDF. Aktuality ",
 • Obežník - pozvánka - - ,, PDF. formát SK ", PDF. formát ENG ",
 • Zborník – Ôsme rastlinolekárske dni Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti -
  PDF.formát ",
 • Aj tento rok môžte venovať 2% z Vašich zaplatených daní pre naše občianske združenie. Vyhlásenie pre darovanie 2% si môžte stiahnuť tu. Ďakujeme.

   


        Nezabudnite, že:
  • Tu si môžte stiahnuť prihlášku za člena SRS.

  • Od roku 2006 je potrebné platiť každoročný členský príspevok
   pre fyzické osoby 3,32 € (100,- Sk) / pre právnické osoby 165,97€ (5000,- Sk)
   na číslo účtu Tatra banky: SK65 1100 0000 0026 2270 0369
   (starý formát: 2622700369/1100), kde uvediete:
   ÚČEL PLATBY: úhrada členského príspevku
   DO POZNÁMKY: Vaše meno a priezvisko, u právnických osôb obchodný názov právnickej osoby